[BMG] Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Số lượng tuyển dụng: 02 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận + % hoa hồng cao Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội...

[BMG] Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

Số lượng tuyển dụng: 06 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận + % hoa hồng cao Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội...

[BMG] Chuyên Viên Marketing Dự Án

Số lượng tuyển dụng: 01 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận + thưởng dự án. Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng...

[BMG] Chuyên Viên Marketing

Số lượng tuyển dụng: 02 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến Các hoạt động...

[BMG] Trưởng Phòng Marketing

Số lượng tuyển dụng: 01 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến Các hoạt động...

[BMG] Marketing Manager

Số lượng tuyển dụng: 01 Quyền lợi: Lương: Thỏa thuận Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo Luật lao động Các hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch, quan tâm, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm,...

[PILASS] Tuyển dụng Content Marketing

Số lượng tuyển dụng: 01 Quyền lợi: Thu nhập = Lương (8.000.000 - 10.000.000) + Thưởng KPIs quí  Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng...

[PILASS] Tuyển dụng Marketing Teamleader

Số lượng tuyển dụng: 01 Quyền lợi: Thu nhập = Lương (15.000.000 - 20.000.000) + Thưởng KPIs quí + Thưởng dự án Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,...