Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Marketing

Applied Pro Marketing BMG Business Training30/07/2019Tối3-5-73 Tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ
Advanced Strategic Marketing BMG Business Training27/07/2019Tối3-5-72,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Digital Marketing Tools BMG Business Training24/07/2019Tối2-4-61,5 Tháng Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ
Digital Maketing Plan BMG Business Training15/07/2019Tối2-4-61,5 Tháng Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ
Powerful SEO Practice BMG Business Training31/07/2019Tối2-4-63 tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training06/07/2019Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Pharmaceutical Marketing BMG Business Training16/07/2019Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay 18,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Buổi Tối BMG Business Training31/07/2019Tối2-4-618 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Human Resource – Cuối Tuần BMG Business Training27/07/2019Cả ngàyT7 - CN12 Buổi Đăng ký ngay 10,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training05/08/2019Tối2-4-63 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training15/07/2019Tối2-4-62 Buổi Đăng ký ngay 1,500,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training12/07/2019Tối2-4-64 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training22/07/2019Tối2-4-64 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3P BMG Business Training27/07/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DN BMG Business Training27/07/2019Cả ngàyT7 - CN4 Buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực BMG Business Training27/07/2019Cả ngàyT7 - CN4 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ