Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Bùi Thị Ân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Phạm Ngọc Xuân Trang

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Trần Thị Hồng Xuyến

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Nguyễn Trần Trúc Khuyên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Lê Thị Kiều Oanh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Phan Thị Quỳnh Như

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 19

2017

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Nguyễn Mỹ Anh Thư

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Nguyễn Kiều Oanh

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Đường Nguyệt Nhi

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Lê Thị Hoài Thương

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Lâm Tố Linh

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Nguyễn Đặng Phượng Khánh

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Trần Lệ Khanh

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Nguyễn Anh Duy

Chuyên viên Nhân sự

HRC 05

2016

Nguyễn Thị Thùy Nga

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Lâm Trần Thừa Chi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Dương Chánh Phát

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Phan Minh Thy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Trần Hùng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Lê Hòa Lan

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Nguyễn Ngọc Giàu

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Hồ Thị Ngọc Đào

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 60

2017

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2017

Trương Quỳnh Hương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2017

Võ Huyền Vi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2017

Ngô Thị Xuân Uyên

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2017

Trần Tiến Phát

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2017

Nguyễn Đức Trung

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 75

2017

bmg