Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI.

 

  • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ
  • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
  • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
  • Tìm kiếm và phát triển nhân tài

  Hệ thống hóa quy trình chuẩn kiến thức nhân sự
  Dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu, công việc              
  Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác
  Đo lường và Tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên  
  Đánh giá nhân viên khoa học và nhiều chiều

   Bảo hành khóa học trọn đời
   Tham gia Talkshow miễn phí với các chuyên gia mỗi tháng     
   Giáo trình giảng dạy theo phương pháp nước ngoài 
   Được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp
   Được giới thiệu việc làm tại các công ty lớn

 

 

Phương pháp xây dựng Lương 3P 

Tổng quan về phương pháp lương 3P.

Phân tích quy trình xây dựng lương 3P.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P1 – Position.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P2 – Person.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P3 – Performance.

Phối hợp 3P trong hệ thống lương.

 

Thực hành xây dựng lương 3P

Thực hành làm lương theo P1.

Thực hành làm lương theo P2.

Thực hành làm lương theo P3.

   

 


 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
 
Giờ học: 8h30 - 16h30
Ngày học: Thứ 7 - CN
 
 

bmg