Phương pháp xây dựng VHDN

Description

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI.

 

  • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ
  • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
  • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
  • Tìm kiếm và phát triển nhân tài

  Hệ thống hóa quy trình chuẩn kiến thức nhân sự
  Dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu, công việc              
  Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác
  Đo lường và Tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên  
  Đánh giá nhân viên khoa học và nhiều chiều

   Bảo hành khóa học trọn đời
   Tham gia Talkshow miễn phí với các chuyên gia mỗi tháng     
   Giáo trình giảng dạy theo phương pháp nước ngoài 
   Được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp
   Được giới thiệu việc làm tại các công ty lớn

 

 

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

 Văn hóa là gì?

 Văn hóa tổ chức là gì?

 Văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hóa lãnh đạo là gì?

 

Vai trò là lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

 Vai trò và lợi ích của VHDN đối với doanh nghiệp

 Ý nghĩa của “văn hóa” trong “quản lý điều hành công ty”

 

Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp

Bề mặt của VHDN

Đối tượng của VHDN

Tư tưởng và giá trị cốt lõi

 

Phương pháp xây dựng VHDN

Cách thức xây dựng VHDN

Các phương pháp xây dựng VHDN

 

 

Kết quả của quá trình xây dựng

Bản sắc của công ty 

Giá trị của DN khi có Văn hóa DN

Chuẩn mực hành vi (hay nguyên tắc hành xử) của công ty 

Kết quả

 
 
 
 

 
 

 
Giờ học: 8h30 - 16h30
Ngày học: Thứ 7 - CN
 
 

bmg