Sắp khai giảng

Digital Marketing Strategy

.....
Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

BMG Business Training

28 - 12 - 2018

Tối

2-4-6

05 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

18,000,000 VNĐ

Marketing Implementation Process

28 - 12 - 2018

Tối

2-4-6

04 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

15,000,000 VNĐ

Advanced Strategic Marketing

28 - 12 - 2018

Tối

2-4-6

3 Tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

10,000,000 VNĐ

Trade Marketing  Practice

28 - 12 - 2018

Tối

2-4-6

03 tháng

n/a

10,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

BMG Business Training

05 - 12 - 2018

Tối

2-4-6

04 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng kí trước 15 ngày

15,000,000 VNĐ

Digital Marketing Tools

24 - 01 - 2019

Tối

3-5-7

2 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

8,000,000 VNĐ

Digital Media  Plan

24 - 01 - 2019

Tối

3-5-7

2 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

8,000,000 VNĐ

Digital Marketing Strategy

24 - 01 - 2019

Tối

3-5-7

4 tháng

n/a

15,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

BMG Business Training

31 - 01 - 2019

Tối

2-4-6

04 tháng

Đăng kí trước 15 ngày: Tặng Thêm 1.000.000

18,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Chuyên viên Nhân Sự

BMG Business Training

15 - 12 - 2018

Tối

3-5-7

02 tháng

Đăng kí trước 15 ngày: Tặng Thêm 1.000.000

10,000,000 VNĐ

bmg