Sắp khai giảng

Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

.....
Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

BMG Business Training

21 - 03 - 2019

Tối

3-5-7

05 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

18,000,000 VNĐ

Marketing Implementation Process

21 - 03 - 2019

Tối

3-5-7

03 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

15,000,000 VNĐ

Advanced Strategic Marketing

16 - 05 - 2019

Tối

3-5-7

2,5 Tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

10,000,000 VNĐ

Trade Marketing  Practice

16 - 05 - 2019

Tối

3-5-7

2,5 tháng

n/a

10,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Digital Marketing Tools

18 - 03 - 2019

Tối

2-4-6

1,5 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

8,000,000 VNĐ

Digital Maketing  Plan

20 - 04 - 2019

Tối

3-5-7

2 tháng

Tặng Thêm 1.000.000 cho học viên khi đăng ký (trước 15 ngày)

8,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

BMG Business Training

22 - 04 - 2019

Tối

2-4-6

04 tháng

Đăng kí trước 15 ngày: Tặng Thêm 1.000.000

18,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Chuyên viên Nhân Sự

BMG Business Training

27 - 04 - 2019

Cả ngày

T7 - CN

6 ngày

Đăng kí trước 15 ngày: Tặng Thêm 1.000.000

10,500,000 VNĐ

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

BMG Business Training

23 - 03 - 2019

Cả ngày

Thứ 7

01 ngày (06 giờ)

Giảm 10% cho 10 học viên đầu tiên

3,000,000 VNĐ

Thực hành làm BHXH

02 - 03 - 2019

Cả ngày

T7 - CN

02 Buổi

Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên

1,500,000 VNĐ

Tuyển dụng & đào tạo hiệu quả

23 - 02 - 2019

Cả ngày

T7 - CN

04 Buổi

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • 3,000,000 VNĐ

  C&B - Chính sách lương thưởng

  02 - 03 - 2019

  Cả ngày

  T7 - CN

  04 Buổi

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • 3,000,000 VNĐ

  Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

  09 - 03 - 2019

  Cả ngày

  T7 - CN

  4 Buổi

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • 5,000,000 VNĐ

  Phương pháp xây dựng VHDN

  16 - 03 - 2019

  Cả ngày

  T7 - CN

  4 buổi

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • 3,000,000 VNĐ

  Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

  23 - 03 - 2019

  Cả ngày

  T7 - CN

  04 Buổi

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • 3,000,000 VNĐ

  bmg