Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 12 - 2017

Tối

2-4-6

05 tháng

Giáng sinh vui - Khui quà khủng với giá trị giải thưởng lên đến 10.000.000 VNĐ 

18,000,000 VNĐ

Tối ưu hóa giải pháp Trade Marketing (cấp tốc)

Cơ sở Lê Hồng Phong

31 - 10 - 2017

Tối

3-5-7

1 tháng

Tặng ngay 2.000.000 khi đăng kí trong tháng 10

10,000,000 VNĐ

Đào tạo SEO chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 12 - 2016

Tối

2-4

24 giờ

Còn 15 ghế

5,500,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

24 - 01 - 2017

Tối

2-4-6

04 tháng

Giáng sinh vui - Khui quà khủng với giá trị giải thưởng lên đến 10.000.000 VNĐ 

15,000,000 VNĐ

Thực hành Facebook Marketing & Google Adwords (cấp tốc)

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 07 - 2017

Tối

3-5-7

01 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

10,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

14 - 10 - 2017

Tối

3-5-7

04 tháng

Tặng ngay 2.000.000 khi đăng kí trong tháng 10

16,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

Cơ sở Lê Hồng Phong

20 - 01 - 2017

Cả ngày

Thứ 7

01 ngày (06 giờ)

Giáng sinh vui - Khui quà khủng với giá trị giải thưởng lên đến 10.000.000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

bmg