29 - 11 - 2018

Khi bạn ngồi xuống bàn thương lượng, nhiều khả năng đối phương cũng đang muốn chính thứ mà bạn cần.

ELECTIVE CLASS: “THỦ THUẬT GIỮ THẾ THƯỢNG PHONG TRONG THƯƠNG LƯỢNG”

Khi bạn ngồi xuống bàn thương lượng, nhiều khả năng đối phương cũng đang muốn chính thứ mà bạn cần.

Nhưng khi bạn thương lượng hiệu quả sẽ tạo ra một vị thế khác biệt. Bạn biết cách chiến thắng trên bàn thương lượng nhưng vẫn khiến cho đối phương có cảm giác win – win. Để trở thành một “nhà thương lượng hiệu quả” chính là cách bạn khiến người khác cảm thấy họ chiến thắng.

Buổi học Elective Class: “Thủ thuật giữ thế thượng phong trong thương lượng”

Được dẫn dắt bởi:
➡Th.S Nguyễn Duy Kha 
➡Nguyên Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc Fonterra Brands VN
➡Giảng viên bộ môn "Chiến lược khuyến mãi" tại BMG

ĐĂNG KÝ THAM GIA

(tất cả các thông tin đều bắt buộc)

Ex: https://www.facebook.com/BMG.International.Education - Sau chương trình sẽ có nhiều phần tương tác về sau theo group facebook nhằm tương tác sâu hơn về các nội dung trong chương trình, và tiện hơn với các bạn cho việc tiếp nhận thông tin.

Bạn có phải là học viên BMG không?

Bạn tham gia chương trình với mục tiêu gì?

Ban tổ chức sẽ xây dựng nội dung dựa trên những chia sẻ của bạn

Nhu cầu hiện tại của bạn với các khóa học của BMG?

bmg