Báo cáo đề án tốt nghiệp BMG – 28/5/2016

Vào chiều 28/5/2016 học viên 2 lớp EPC20 – Chuyên viên Event chuyên nghiệp – và lớp PRC49 – Chuyên viên PR chuyên nghiệp báo cáo đề án tốt nghiệp. Hội đồng Giáo khảo có sự tham gia của ThS. Nguyễn Thanh Tân – Viện trưởng Viện Quản trị Quốc tế. Bà Hà Thị Xuân Hải – Giám Đốc Đào Tạo BMG International Education.

Các nhóm học viên báo cáo đề án với những quan điểm, nội dung và ý tưởng phong phú, bên cạnh phản biện cùng Hội đồng Giám khảo. Buổi báo cáo mang tính thực tiễn cao và yếu tố chuyên môn phù hợp với xu thế của thị trường. 

Kết thúc buổi báo cáo, chắc chắn các bạn học viên đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm, không chỉ trong chính chuyên ngành các bạn học, mà còn là những kỹ năng thuyết trình, thuyết phục Hội đồng Giám khảo

BMG sẽ luôn đồng hành cùng các bạn học viên trong suốt học tập và sự nghiệp. Chúc các bạn thành công!