Báo cáo tốt nghiệp khóa Applied Pro Marketing APM 86

Tuần vừa qua, các bạn Học viên lớp APM 86 đã hoàn thành chương trình khóa học Applied Pro Marketing tại BMG Business Training.

Kết thúc khóa học, mỗi nhóm học viên BMG tự thực hiện hoàn thiện ý tưởng cho một 1 chủ đề với sự hướng dẫn của giảng viên là các giảng viên doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm. Mỗi nhóm là một Đồ án độc lập.

Sau khi nộp đồ án theo đúng tiến độ hoàn thành, Học viên sẽ tham dự buổi bảo vệ đồ án, mỗi nhóm có khoảng 15-20 phút để trình bày và phản biện trước Hội đồng Tốt nghiệp là các giảng viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tân
2. Bà Lê Thị Thanh Tâm
3. Bà Hà Thị Xuân Hải

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi Bảo Vệ Đồ Án.