Chúc mừng khóa Pharmaceutical Marketing PMC 27 hoàn thành báo cáo tốt nghiệp

33 buổi học với nội dung học từ lý thuyết đến thực tiễn ngành Marketing Dược, các bạn học viên khóa PMC27 đã tham gia lập kế hoạch Marketing làm báo cáo tốt nghiệp dưới sư hướng dẫn của Giảng viên là doanh nhân tại BMG.
Ngày 14/03, buổi báo cáo tốt nghiệp diễn ra hết sức nghiêm túc và sôi nổi. Các bạn đã vận dụng kiến thức thực tiễn trong quá trình được đào tạo tại BMG Business Training vào báo cáo tốt nghiệp của nhóm. Với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm trong ngành Marketing Dược, ThS Nguyễn Thành Danh – General Manager – Besins Healthcare (France) và ThS Trần Thị Thu Trang – Giám đốc Marketing kênh Pharmacy, VPĐD Merk đã đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực để bản kế hoạch hoàn chỉnh và phù hợp với Doanh nghiệp.
BMG Business Training chúc các bạn học viên luôn tự tin vững bước trên con đường sự nghiệp!
Một số hình ảnh buổi báo cáo tốt nghiệp

BMG Team