Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy

 • Diễn giả: Th.S Nguyễn Thành Danh – Giám Đốc – CRO Besins Healthcare (Pháp) – Tại Việt Nam
 • •Thời gian: 8h30-11h30, Ngày 31/03/2019.
 • •Địa chỉ: Tầng 4 – 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
 • Talkshow, bạn được tìm hiểu thảo luận các thông tin gì về khuynh hướng phát triển của marketing tại kênh nhà thuốc?
  • Trade marketing trong Dược phẩm tại nhà thuốc:
  • Giải pháp marketing tại retail pharmacy
  • Consumer/Patient Journey Mapping trong thời đại digital marketing
  • Các biến động về chuỗi pharmacy
  • E-commerce – bán hàng/ giao thuốc trực tiếp đến người mua và kinh tế chia sẻ nền tảng số hóa (platform evolution) dựa trên data của nhà thuốc và bệnh nhân…
 • BMG Business Training