Học viên tiêu biểu – APM86 – Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

  • BMG Business Training Gửi lời chúc mừng đến 2 bạn học viên tiêu biểu vô cùng xuất sắc của lớp APM86
    •Bạn Phạm Anh Vũ
    •Bạn Nguyễn Đức Trung

Học Viên Tiêu Biểu sẽ nhận được một học bổng của trường BMG trao tặng trị giá 2.000.000Đ

BMG Business Training