Làm việc với diễn giả.

Tổ chức một buổi hội thảo, hội nghị ngoài những việc thường thấy như lên kế hoạch, nội dung, xin tài trợ, đảm bảo số người tham gia, thì diễn giả tham gia cũng là một phần vô cùng quan trọng. Họ sẽ là người quan trọng xây dựng lên nội dung trong buổi sự kiện và kết nối mọi người tham gia.

  1. Người tham gia muốn nghe gì?

Trước khi lựa chọn diễn giả, bạn cần phải xác định rõ ý tưởng, nội dung mà khán giả muốn nghe. Cách để bạn có thể phác thảo nội dung phù hợp, chính là gửi cho diễn giả bảng khảo sát về chủ đề sắp được tổ chức và yêu cầu họ cho ý kiến.

  1. Lựa chọn diễn giả phù hợp.

Diễn giả không nhất thiết phải là người nổi tiếng, hơn hết diễn giả phải là người hiểu rõ nội dung và ý tưởng đửaa của buổi hội thảo và là người có nhiều giá trị kinh nghiệm để có thể sẵn sàng chia sẻ.

Những diễn giả sáng giá là những người sắp ra mắt sách hay các Blogger, Vlogger là những người có độ ảnh hưởng nhất định đến cộng động.

  1. Làm việc cùng diễn giả

Bạn phải xác định thật rõ những nội dung, thời gian mà các diện giả chia sẻ, để đảm bảo chương trình đi đúng tiến trình tránh việc buổi chia sẻ quá dài hoặc quá ngắn do diễn giả không kiểm soát được thời gian giao lưu

Do đó, bạn nên chia sẽ cho diễn giả bản tóm tắt về nội dung sự kiện và chuỗi timeline chương trình.

  1. Giúp diễn giả chia sẻ kiến thức của họ

Truyền thông sự kiện có ý nghĩa đối với diễn giả vì kiến thức của diễn giả được chia sẻ rộng rãi hơn. Tài nguyên và lịch sử sự kiện cũng giúp nhà tổ chức sự kiện chuẩn bị tốt hơn cho các sự kiện trong tương lai.

Nhà tổ chức sự kiện đặc biệt lưu ý dành thời gian cho khán giả, diễn giả và nội dung trình bày, điều này sẽ giúp tổ chức sự kiện thành công hơn cũng như thành công trong việc đem sự kiện đến với công chúng. Dành nhiều thời gian và sự chú ý với diễn giả của bạn và nội dung của họ sẽ giúp bạn tổ chức, quản lý, truyền thông các sự kiện tốt hơn.

Làm việc với diễn giả.
5 (100%) 8 votes