(Phần 1)-Xu hướng ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển dụng của doanh nghiệp 2019?

#01 – Recruitment Marketing – marketing trong tuyển dụng

Recruitment Marketing, toàn bộ quá trình tuyển dụng được mô hình hóa dưới dạng hành trình tìm việc của ứng viên – tương tự như hành trình mua hàng trong marketing

Awareness è Consideration è Interest è Inbound Recruiting è Employer Branding

– Awareness (Thu hút): Nhà tuyển dụng thu hút sự chú ý của ứng viên nhờ 2 yếu tố chính: thương hiệu và EVP-Giá trị hấp dẫn người lao động (Employee Value Proposition)

– Consideration (Sàng lọc): Phân loại ứng viên theo mức độ tiềm năng để từ đó hình thành các chiến lược tiếp cận, chăm sóc phù hợp.

– Interest (Duy trì): Tối ưu trỉa nghiệm của ứng viên trong quá trình tuyển dụng nhưu cơ sở vạt chất, tác phong làm việc

Recruitment Marketing bao gồm việc áp dụng tất cả các nguyên tắc của marketing hiện đại như: truyền thông đa kênh, phân tích dữ liệu, cùng các công nghệ tự động hóa để củng cố thương hiệu tuyển dụng và quảng bá EVP, từ đó thu hút và “dưỡng” ứng viên tiềm năng.

Biểu đồ hình phễu cho thấy sự khác nhau giữa tuyển dụng truyền thống và Recruitment Marketing

 #02 – Inbound Recruiting

Ngày nay ứng viên truy không trực tiếp có nhu cầu tìm việc nhưng lại luôn thể hiện thái độ sẵn sàng với các cơ hội tốt. Tiến hành Inbound Recruiting kết hợp cùng marketing nhằm xây dựng mối quan hệ với ứng viên tiềm năng đặc biệt đối với các vị trí quản lý cấp cao

Mô hình Inbound Recruiting theo Hubspot.

 #03 – Employer Branding – Thương hiệu nhà tuyển dụng

Thương hiệu Tuyển dụng gắn liền với EVP (Employee Value Proposition – Giá trị hấp dẫn người lao động) bao gồm 5 yếu tố:

– Lợi tức, phúc lợi khác, lộ trình thăng tiến đào tạo, môi trường làm việc, văn hóa

Dựa trên 5 nhóm yếu tố này, mỗi doanh nghiệp sẽ chọn ra những điểm nổi bật, tạo thành một thông điệp xuyên suốt để quảng bá cho thương hiệu tuyển dụng của công ty.

#04: Candidate Experience – Trải nghiệm ứng viên

Quá trình trải nghiệm từ lúc tiếp nhận thông tin đến cuối quy trình trở thành nhân viên mới. Những ứng viên có trải nghiệm tích cực trong quá trình tuyển dụng sẽ có khả năng chấp nhận offer cao và giới thiệu ứng viên cho công ty.

Một số gợi ý để bạn nâng cao trải nghiệm ứng viên trong quá trình tuyển dụng:

– Mô tả công việc rõ ràng

– Đơn giản hoá quá trình tuyển dụng

– Phản hồi nhanh chóng và thường xuyên

– Đưa thông tin về buổi phỏng vấn thật chi tiết

– Giữ liên hệ với các ứng viên tiềm năng cho các vị trí tiếp theo

– Cởi mở đưa và đón nhận feedback

#05: Công cụ lưu dữ liệu ứng viên

Công cụ lưu trữ dữ liệu lưu trữ thông tin của tất cả các ứng viên để nhà tuyển dụng có sẵn một nhóm ứng viên tiềm năng, từ đó lựa chọn ứng viê phù họp nhất

Giao diện Talent Pools của Base E-hiring – nơi lưu trữ hồ sơ ứng viên đã được phân loại theo các tiêu chí cụ thể

BMG news

(Phần 1)-Xu hướng ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển dụng của doanh nghiệp 2019?
5 (100%) 6 votes