Phát triển bền vững

Business Management Group (BMG) trong thời gian qua được biết đến với chính những hoạt động phát triển giáo dục, phát triển cộng đồng. Trong sứ mạng của mình, chúng tôi mong muốn từng ngày đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng nhắm góp phần phát triển con người, phát triển xã hội.

 
BMG luôn ý thức được từ nội bộ rằng, hoạt động hằng ngày của mình nhằm mang lại cho cộng đồng một môi trường trong lành, sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. Đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo, chúng tôi luôn xem trọng từng nội dung trao đổi trong từng bài giảng, từng buổi chia sẻ nhằm nâng cao ý thức của các bạn học viên, các bạn trẻ một ý thức mới, một tư duy mới để sẳn sàng bảo vệ và phát triển môi trường sống tốt đẹp hơn.
 
Phương châm của BMG là hoạt động giáo dục hàng ngày phải đi liền với ích lợi cho môi trường và xã hội và BMG sẽ gắn kết các ích lợi này vào trong các dự án hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 
Hằng năm, với lợi thế về nguồn nhân lực học viên, chúng tôi gián tiếp hoặc trực tiếp tổ chức hoặc tài trợ nhiều hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục, môi trường và xã hội, đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích các học viên tham gia nhiệt tình vào các hoạt động trên. Từ năm 2009, nhiều chương trình từ thiện xã hội, đến các buổi hiến máu nhân đạo, chia sẻ tư tưởng phát triển… được BMG tổ chức thường xuyên hơn.
 
Chúng tôi tin rằng, với ý thức tránh nhiệm của doanh nghiệp phát triển bền vững, với ý chí và đam mê phát triển giáo dục, chúng tôi sẽ truyền tải những thông điệp đến các bạn trẻ, những học viên hàng ngày học tập tại các dự án của BMG về phát triển bền vững, vì một môi trường sống tốt đẹp hơn.