Tổ chức thành công lớp “Xây dựng hệ thống BSC – KPI hiệu quả”

Vào ngày 04/03/2017 vừa qua, BMG phối hợp cùng Công ty Tư vấn BrainMark đã khai giảng lớp học mới về nhân sự “Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI hiệu quả”.

KPIs là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Tuy nhiên thực trạng áp dụng KPIs vào doanh nghiệp tại Việt Nam còn gặp nhiều hạn chế. Khóa học “Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI hiệu quả” tại BMG với phương châm áp dụng thực tiễn vào nội dung chương trình đào tạo giúp học viên tiếp thu, áp dụng được ngay vào tình hình doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo được hướng dẫn tận tình bởi ThS. Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Công ty Tư vấn BrainMark, bên cạnh chia sẻ những thông tin cơ bản về KPIs, ThS còn đưa ra các tình huống thực hành thực tế cùng các form biễu mẫu hỗ trợ việc áp dụng KPIs tại doanh nghiệp, giúp học viên tham gia cảm thấy hứng thú và thoải mái trong quá trình học và tương tác.

 

 

Đặc biệt sau khóa học, Công ty Tư vấn BrainMark còn miễn phí coaching 2 tuần giúp học viên khắc phục, áp dụng được BSC – KPI tại doanh nghiệp.

Thành phần học viên đa dạng là các chuyên viên nhân sự, ban TGĐ… đến từ công ty nội thất Vinh Mỹ, Vinhomes…, khóa học “Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI hiệu quả” đã trang bị những kiến thức cơ bản để thực hiện việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả, đồng thời hướng dẫn xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá công việc tại doanh nghiệp.

Nối tiếp sự thành công của khóa học “Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI hiệu quả”, BMG tiếp tục triển khai tiếp các khóa học đặc biệt về nhân sự:

  • Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả
  • Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh hàng năm (AOP)
  • Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý