Đoàn Cẩm Linh

Lớp học rất vui và thoải mái, học viên nhận được nhiều thông tin và kinh nghiệm thực tế từ Giảng viên của BMG. Nhìn chung tôi hài lòng về khóa học Marketing này. Bên cạnh đó, trường cũng tạo mọi điều kiện để học viên học tập tốt hơn: cơ sở vất chất, hỗ trợ HV…


Cảm nhận học viên