Hồ Đắc Phú

Khóa học này rất sinh động, thực tiễn giúp học viên thấy hứng thú và năng động hơn. Giảng viên dạy nhiệt tình, hết mình truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho học viên. Phòng giáo vụ cũng rất nhiệt tình quan tâm đến học viên.


Cảm nhận học viên