Lê Trường Thịnh

Giảng viên BMG nhiệt tình và thân thiện, những thông tin trong bài giảng thì thực tiễn và được cập nhật chính xác. Ngoài ra, Ban Giảng viên có tác phong rất chuyên nghiệp, tôi cảm thấy rất thích thú khi học khóa học này.


Cảm nhận học viên