Lương Thị Ngọc Như

Một người đi làm như tôi, thì phương pháp giảng dạy “không cần ghi chép nhiều, chỉ cần hiểu, nhớ bài” thật sự làm tôi hứng thú hơn trong việc học


Cảm nhận học viên