Mai Thanh Tòng

Hiện đang là lớp trưởng của lớp PRC 06, tôi cảm thấy rất hài lòng với sự quan tâm chu đáo của Phòng giáo vụ, luôn đem đến những hoạt động hổ trợ lớp học…


Cảm nhận học viên