Nguyễn Bảo Minh

Khóa học marketing chuyên nghiệp bám sát với thực tế. Chương trình đào tạo tốt, giảng viên thân thiện, nhiệt tình. Môi trường thuận lợi cho các học viên giao lưu, học hỏi.


Cảm nhận học viên