Nguyễn Dương Triều Nghi – APM 84

Thật đúng với câu slogan “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”, giảng viên chia sẻ kiến thức rất thực tế. Lớp học có sỉ số vừa phải giúp việc tiếp thu hiệu quả hơn. Một điều đáng chú ý nữa ở BMG làm tôi thấy hài lòng là được hỗ trợ học phí cho sinh viên


Cảm nhận học viên