Nguyễn Minh Tân

BMG đảm bảo được điều kiện học tập của học viên, trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho quá trình học 1 cách tốt nhất. Khóa học mang đến những kiến thức thực tiễn, bổ ích cho học viên. Tôi rất hài lòng về khóa học PR chuyên nghiệp này.


Cảm nhận học viên