Nguyễn Phước Duy

Khóa PR chuyên nghiệp tại BMG khiến tôi rất hài lòng. Tại đây tôi được học thực tiễn, được các Giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm rất hay. Tôi tiếp thu được nhiều kiến thức mà không bao giờ được học ở trường lớp nào.


Cảm nhận học viên