Nguyễn Thanh Tú

Tuy thời gian đào tạo ngắn nhưng với tình huống thực tế, kiến thức nhận được từ khóa học Marketing giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn trong công việc


Cảm nhận học viên