Nguyễn Thị Cẩm Vân

Cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ học tập tốt, đội ngũ Giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, Phòng Giáo vụ hỗ trợ thông tin học tập tốt. Khóa học giúp tôi có thêm những kiến thức thực tiễn về Marketing và kỹ năng thuyết trình.


Cảm nhận học viên