Nguyễn Thị Hảo – DMC 75

Đến với khóa Digital Marketing tại BMG, tôi rất hài lòng. Hài lòng về Giảng viên nhiệt tình, đều là những chuyên gia trong lĩnh vực, tư vấn viên và các bạn Giáo vụ chuyên nghiệp, tận tâm, thân thiện.


Cảm nhận học viên