Nguyễn Thị Lệ Hồng

BMG là một nới đáng tin cậy về đội ngũ Giảng viên kinh nghiệm và thực tiễn, Phòng Giáo Vụ làm việc rất tốt, chu đáo, tận tình với học viên. Qua khóa học, tôi học được những kiến thức thực tiễn trong công việc nhờ vào những tình huống, câu chuyện thú vị.


Cảm nhận học viên