Đỗ Họa Mi

Khóa học PR chuyên nghiệp của BMG thật sự cần thiết và hiệu quả cho...

Lê Thị Thu

Trải qua gần 1/2 khóa học tôi cảm thấy rất hài lòng với sự chọn...

Bùi Thị Xuân Mỹ

Tham gia học khóa PR này tại BMG, tôi cảm thấy rất thú vị. Nó...

Nguyễn Phước Duy

Khóa PR chuyên nghiệp tại BMG khiến tôi rất hài lòng. Tại đây tôi được...

Đoàn Cẩm Linh

Lớp học rất vui và thoải mái, học viên nhận được nhiều thông tin và...

Triệu Nguyễn Thu Trang

Khóa học PR tại BMG rất thực tế, sinh động. Giảng viên nhiệt tình trong...

Võ Hoài Sâm

Khóa PR rất thực tiễn và thiết thực. Các Giảng viên chia sẻ nhiều kinh...

Võ Ánh Trăng

Giảng viên BMG không chỉ cung cấp kiến thức mà còn chia sẻ nhiều kinh...

Hồ Đắc Phú

Khóa học này rất sinh động, thực tiễn giúp học viên thấy hứng thú và...

Trần Phan Thu Thủy

Khóa học cung cấp đầy đủ các môn học về Marketing, các tài liệu tham...

Phạm Thị Thanh Thúy

Thật đúng với câu slogan "Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp", giảng viên chia sẽ...

Đặng Lê Ngọc Uyên

Học tại BMG tôi được thực hành rất nhiều, các tiết học rất vui và...

Trần Thị Như Hạnh

Tuy mới chỉ qua bốn tuần đầu của khóa học Marketing, nhưng tôi đánh giá...

Đồng Thiện Hoàng

Đây là một khóa học thực tiễn, cần thiết cho người đang đi làm và...

Trần Thị Ngọc Anh

Tuy chỉ mới tham gia được 1/3 khóa học, song khóa học Marketing Ứng dụng...