Trần Thanh Tùng

Giảng viên dạy có phương pháp, hướng tới tư duy nhiều hơn. Các học viên và giảng viên trong lớp rất gần gũi, dchùng tôi nói chuyện trao đổi ý kiến với nhau 1 cách dễ dàng. BMG rất chủ động để giúp đỡ học viên nắm bài 1 cách tốt nhất.


Cảm nhận học viên