Trần Thị Ngọc Anh

Tuy chỉ mới tham gia được 1/3 khóa học, song khóa học Marketing Ứng dụng chuyên nghiệp đã giúp tôi có được những kiến thức cần thiết. Giảng viên ở đây rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ học viên. Bên cạnh đó, nhân viên BMG còn rất nhiệt tình với học viên.


Cảm nhận học viên