Trần Thu Phương

Khóa học marketing chuyên nghiệp bám sát với thực tế. Chương trình học cụ thể và phù hợp. cung cấp nhiều kiến thức marketing bổ ích, thú vị đối với người học. Tôi cảm thấy hài lòng khi tham gia học khóa này.


Cảm nhận học viên