Triệu Nguyễn Thu Trang

Khóa học PR tại BMG rất thực tế, sinh động. Giảng viên nhiệt tình trong bài giảng và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công việc giúp học viên hiểu bài tốt hơn. Lớp học rất vui, mọi người hỗ trợ nhau tích cực trong làm việc nhóm.


Cảm nhận học viên