Võ Hoài Sâm

Khóa PR rất thực tiễn và thiết thực. Các Giảng viên chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bổ ích về chuyên ngành. Ngoài ra, các chị Giáo vụ rất nhiệt tình, luôn cập nhật thông tin và giải đáp thắc mắc của học viên kịp thời.


Cảm nhận học viên