Vũ Hoàng Thùy Trang

Khóa học Marketing Ứng dụng Chuyên nghiệp, giúp tôi có được kiến thức phong phú, tính thực tiễn cao đúng như phương châm “ Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp” của BMG. Với sự hỗ trợ tốt từ Phòng Giáo Vụ, sự nhiệt tình của Ban Giảng viên khiến tôi rất hài lòng.


Cảm nhận học viên