CHUYỂN NHƯỢNG HỌC PHÍ

Trường hợp Học viên yêu cầu chuyển nhượng khóa học cho cá nhân khác, phí chuyển nhượng là

– Trước khai giảng: 10% học phí

– Trong vòng 7 ngày kể từ ngày học đầu tiên: 30% học phí

– Sau thời gian trên, học viên sẽ không được chuyển nhượng khóa học cho bất kỳ cá nhân nào khác

– Học viên sẽ bị ngừng học nếu không hoàn tất 100% nghĩa vụ học phí trong vòng 1 tháng kể từ ngày khai giảng

– Học phí sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.