Hình GV Nguyễn Hoàng Nam

GV Nguyễn Hoàng Nam

Digital Marketing Manager At Goha.vn – Digital Marketing Agency

Ông đã có hơn 07 năm kinh nghiệm trong ngành Digital Marketing. Ông đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Alpha Circle – Performance Marketing Agency, Seo Leader (Self Management) tại Tiki.Vn, IDM Vietnam…Hiện nay Ông giảng dạy tại BMG khóa học Digital Marketing Tool.