GV Nguyễn Hữu Minh Châu

Quản lý Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Healthcare

Giảng viên Nguyễn Hữu Minh Châu nguyên đảm nhiệm các vị trí Giám đốc nhân sự, Giám đốc dự án Bất động sản.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm lĩnh vực về Sales và Marketing. Ông đã từng tham gia đào tạo và tư vấn doanh nghiệp như: Abbott, Đại Học Hoa Sen (Khoa Marketing), Virbac, The Face Shop, Tecacom, MB, Quỹ đầu tư Tp HFIC, Việt Thái plastic, Tecapro, Habufa, Liên minh HTX Việt Nam, PV Gas, PVFCCo, ChangShin Việt Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ, BCCI, GSK, FPT, SkinFood, Trí Việt Media (HTV3)

Tại BMG, ông đảm nhận giảng dạy môn Tư duy lãnh đạo trong khóa học Khởi nghiệp hiệu quả theo BOS – Mô hình sức mạnh tăng trưởng