GV Nguyễn Tấn Huy

Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân VN
Phó chủ tịch Liên hiệp Phát triển Kinh tế & Giáo dục

Giảng viên Nguyễn Tấn Huy hiện nay đang đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân VN kiêm Phó chủ tịch Liên hiệp Phát triển Kinh tế & Giáo dục.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về Sales và Marketing. Ông đã từng đảm nhiệm vị trí CEO lĩnh vực kinh doanh ngành điện tử – Thiết bị số; Phát triển thị trường Việt Nam thương hiệu iPod Apple (tiền thân iPhone), MMS Jbl, Belkin, Marware, XtremeMax, Zenus, Mophie, Mobifren.

Tại BMG, ông đảm nhận giảng dạy môn Tư duy và năng lực khởi nghiệp trong khóa học Khởi nghiệp hiệu quả theo BOS – Mô hình sức mạnh tăng trưởng