GV Vũ Thị Anh Minh

Business Development Director, VLG Co. Ltd

Bà Anh Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong Quản trị trong nước và ngoài nước. Bà đảm nhiệm việc Phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, giám sát các hoạt động, thực hiện các kế hoạch kinh doanh.

Bà đã từng tham gia đào tạo và đạt chứng nhận Retail Management, CCSF, San Francisco, CA, USA, Bà nhận được giải thưởng cao nhất của học bổng I. Magnin 2017 & Image Consulting, CCSF, San Francisco, CA, Hoa Kỳ

Bà hiện là Giảng viên các khóa về kỹ năng mềm, đặc biêt là kỹ năng chăm sóc và giao tiếp trong Bán hàng, Marketing tại BrainMark Consulting & Training .

Kinh nghiệm làm việc

2018- hiện tại – Business Development Director, VLG Co. Ltd

2017 – 2018 – Area Business Manager, Hobbs London, San Francisco, CA, USA

2015 – 2016 – CCSF’s Fashion Department Chair’s Assistant, CCSF, CA, USA

2013 – 2014 – Brand Manager, Castrol BP

2010 – 2012 – Brand Manager, Holcim Cement