ThS Phan Thị Huyền Trang

Giám đốc – Luật gia tại Giclaf
Giảng viên Phan Thị Huyền Trang hiện đang đảm nhận vị trí Giám Đốc Giclaf. Trước khi tham gia thành lập công ty, Bà đã từng tư vấn cho ACE Life, Anco Group, Granduer Journeys… Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, Bà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Cũng như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, viễn thông, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, năng lượng và lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và Internet.