ThS Trần Ngọc Hiệp

Trade Marketing Manager tại TH True Milk
Giảng viên Trần Ngọc Hiệp hiện đang đảm nhận vị trí Trade Marketing Manager tại TH True Milk. Theo Ông Hiệp, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, sự phối hợp đồng bộ giữa Brand & Trade Marketing là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của sản phẩm. là giảng viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cả về lĩnh vực Brand Marketing, Trade Marketing trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, tại các doanh nghiệp hàng đầu như: công ty Ajinomoto, công ty Pepsico và gần đây nhất là công ty cổ phần sữa TH.