TS. Dương Minh Hùng

Ông có 20 năm kinh nghiệm trong ngành tiếp thị dược phẩm tại các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia và các nhà sản xuất dược phẩm lớn trong nước. Tham gia giảng dạy các khóa học về Marketing, Marketing Dược, Tư vấn chiến lược, làm diễn giả cho các hội nghị, hội thảo chuyên ngành,

1/ Kinh nghiệm chuyên môn

Ông tốt nghiệp ngành Bác sĩ tại Đại Học Y Dược Tp.HCM năm 2003, Thạc Sĩ Dược Lâm Sàng tại Đại Học Toulouse 3, Paul Sabatier (Pháp), Tiến Sĩ Dược tại ĐH Touro (Mỹ)

Ông cũng tốt nghiệp Thạc Sĩ QTKD chuyên ngành Marketing của CFVG, ESCP-Paris Sorbonne 1 (Pháp), Tiến Sĩ QTKD (chuyên ngành Marketing)

2/ Kinh nghiệm làm việc:

Phó Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần OPC

Head of Marketing – Gedeon Richter Rep. Office VN

Marketing Manager – Pymepharco-Stada

Product Manager – Mega Products