TS Hồ Hán Dân

Cố vấn Doanh nghiệp Công ty Công nghệ sinh học Hải Long
Giảng viên Hồ Hán Dân là Tiến Sĩ Quản trị kinh doanh của trường đại học Tarlac (Philippine). Ông đã từng huấn luyện thành công về các kỹ năng như: Kỹ năng phát triển Nhóm, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng giao tiếp, Các kỹ năng quản trị thương thương hiệu & marketing dành cho C.E.O…Ông Dân hiện đang nắm giữ vị trí Cố vấn Doanh nghiệp Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long (6/2017). Trong quá khứ, Ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các công ty đa quốc gia hoặc những tập đoàn có tài chính vững mạnh như: CTCPBH AAA- (Phó Tổng giám đốc), CTCPBH Bảo Tín (Tổng giám đốc), CTCP Trung Nguyên (Giám đốc nhượng quyền), The CoCa Cola (Giám đốc phát triển năng lực thị trường), The Bao Minh CMG (Giám đốc kinh doanh và huấn luyện…)