TS Hồ Hán Dân

CEO – Công ty Quốc Dĩnh Cosmetics 

Giảng viên Hồ Hán Dân là Tiến Sĩ Quản trị kinh doanh của trường đại học Tarlac (Philippine). Hơn 20 năm kinh nghiệm trong Quản lý bán hàng & Marketing, Ông đã từng huấn luyện thành công về các kỹ năng như: Kỹ năng phát triển Nhóm, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng giao tiếp, Các kỹ năng quản trị thương thương hiệu & marketing dành cho C.E.O…

Kinh nghiệm làm việc

  • 2017- hiện tại – CEO, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long
  • 2009 – CEO, The Lavo Corporation (Vietnam company)
  • 2005 – Market Execution Capability Manager , The Cocacola Beverage Company (American company)
  • 2002 – Southern Vietnam Sales Group Manager (in Mekong Delta), BAO MINH CMG (Join venture between Vietnam and Australia)
  • 1997 – Training & Development Manager, EQUATORIAL hotel
  • 1995 – Group. Sales Manager, (Malaysian Garden company) Plaza hotel (Singaporean company)