TS Nguyễn Định

Nguyên Giám Đốc Hành Chánh – Nhân Sự của Trails of Indochina
Tiến Sĩ Nguyễn Định là một chuyên gia về Quản trị Nhân sự với hơn 14 năm kinh nghiệm, bao gồm 10 năm là quản trị nhân sự cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia (như Visy Pack – Úc, Bayer – Đức, Maersk – Đan Mạch, Avery Dennison – Hoa kỳ, Danone – Pháp) và Ông đã từng đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Hành Chánh – Nhân Sự của Trails of Indochina. Kinh nghiệm của ông bao gồm từ vận hành thực tế đến xây dựng chiến lược và bao quát mọi lãnh vực trong quản trị nhân sự. Quá trình làm việc tại các công ty quốc tế thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau với đầy những thử thách làm phong phú hóa những kinh nghiệm thực hành quản trị nói chung của Ông. Ông Định luôn đề cao việc các cấp lãnh đạo phải không ngừng tự học tập rèn luyện nâng cao chuyên môn nghề nghiệp. Học vị cao nhất của Ông là Tiến sĩ Quản trị kinh Doanh của Paramount University of Technology, bang Wyoming – Hoa kỳ. Đào tạo và phát triển con người là đam mê của Ông. Bên cạnh vai trò quản trị nhân sự, Ông Định từng là giảng viên về kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên và quản lý của tập đoàn Danone.