BMG luôn tạo cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp như tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên. Thiết kế những chương trình tham quan Doanh nghiệp, kết nối việc làm, săn tìm học bổng, săn tìm nguồn tài chính đầu tư cho ý tưởng kinh doanh của bạn. Hãy chủ động phát triển NGHỀ NGHIỆP theo đam mê của bạn.