Digital Marketing Strategy

10,000,000 VNĐ

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC

Kế hoạch truyền thông số hoàn chỉnh

Mục tiêu chiến lược của chiến dịch Digital Marketing

Chiến thuật của chiến dịch Digital Marketing

Theo dõi thông số hiệu quả

QUYỀN LỢI DÀNH CHO HỌC VIÊN

Bảo hành khóa học trọn đời.
Tham gia Talkshow miễn phí.
Được giới thiệu việc làm.
Giảng viên 100% là doanh nhân.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1Unit 1: NHẬP MÔN
- Liệt kê các công cụ truyền thông số
- Trình bày chiến lược truyền thông số hiện tại
- Phân tích tính hiệu quả của chiến lược hiện tại
- Thảo luận về một số chiến dịch nổi tiếng
2Unit 2: HIỂU BỐI CẢNH
- Phân tích chi tiết về sản phẩm / dịch vụ: từ sứ mệnh / tầm nhìn đến triển khai sản phẩm / dịch vụ và nhận thức hiện tại của người tiêu dùng
- Phân tích chi tiết về đối thủ cạnh tranh: xây dựng ma trận cạnh tranh để xác lập chiến lược cạnh tranh hiệu quả
- Phân tích người tiêu dùng: từ bản đồ thấu cảm & mức độ tiêu thụ truyền thông đến xây dựng chân dung & hành trình của người tiêu dùng
- Phân tích bối cảnh: xác định các ảnh hưởng của bối cảnh kinh doanh đến tình hình kinh doanh trong hiện tại và tương lai
- Phân tích chi tiết bối cảnh truyền thông và cạnh tranh trên truyền thông từ các đối thủ cạnh tranh
- Xây dựng SWOT để xác định lợi thế cạnh tranh với các đối thủ
- Xác định lợi điểm bán hàng độc nhất (USP) sẽ dùng trong truyền thông tiếp thị
3Unit 3: ĐỊNH MỤC TIÊU
- Xác lập mục tiêu cho chiến dịch truyền thông số
- Xác định chỉ số đo lường hiệu quả cho chiến dịch truyền thông số
4Unit 4: XÂY CHIẾN LƯỢC
- Xây dựng ý tưởng sáng tạo truyền thông số dựa trên lợi điểm bán hàng độc nhất (USP)
- Triển khai câu chuyện và các nội dung truyền thông số dựa trên ý tưởng sáng tạo
- Triển khai câu chuyện và các nội dung truyền thông số qua các hoạt động tương tác để đạt mục tiêu đã đề ra
- Triển khai kế hoạch truyền thông tổng thể trên các phương tiện truyền thông số
5Unit 5: DÀN CHIẾN THUẬT
- Triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông trên từng phương tiện truyền thông số
- Triển khai phân bổ ngân sách và xác định hiệu quả truyền thông
6Unit 6: TRIỂN CHIÊU THỨC
- Triển khai kế hoạch hành động và phân bố nguồn lực triển khai
7Unit 6: TINH HIỆU QUẢ
- Triển khai bảng theo dõi các chỉ số truyền thông theo thời gian thực
- Theo dõi và tối ưu các phương tiện truuyền thông để đạt hiệu quả cao nhất
8Unit 8: LUẬN ĐỀ TÀI
- Trình bày và phản biện Dự án Truyền thông Số

GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

GV Võ Trùng Dương

Managing Director - OhYeah Communications


GV Ngô Minh Thuận

Giám đốc Điều hành DNA Digital


GV Võ Tuấn Hải

CEO & Founder Công ty Quốc tế DMV


ThS Nguyễn Xuân Duy

Managing Director tại Công ty IPP Adsvertising


HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

Ngày khai giảng


03-11-2020

Số buổi học


18 buổi

Thời gian


18h30 - 20h30

Học phí


10.000.000 VNĐ

VIDEO BMG

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

 

 

Đăng ký tư vấn