Khoá học trực tuyến: C&B – Chính sách Lương Thưởng

1,000,000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

- Các hình thức chấm công và trả lương.
- Xây dựng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.
- Xây dựng bảng lương và theo dõi quỹ lương hàng tháng.
- Phương pháp lập Bảng tính lương hàng tháng (chấm công, tính lương, chế độ, khai báo bảo hiểm, …).

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Ngày khai giảng


16/06/2020

Số buổi học


3 buổi

Thời gian


19h00 - 21h00

Học phí


1.000.000 VNĐ
Khoá học trực tuyến: C&B – Chính sách Lương Thưởng
2.6 (51.43%) 7 votes

Đăng ký tư vấn