Khoá học trực tuyến: Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

1,000,000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1Phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI
- Phương pháp xây dựng mục tiêu công ty
- Hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban
- Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên
2Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPIs cá nhân
- Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi
- Xây dựng thang điểm dành cho KPIs cá nhân
- Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí
3Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPI
- Tìm hiểu form biểu mẫu BSC – KPI
- Xây dựng BSC-KPI cho công ty, phòng ban
- Xây dựng bảng KPI cho cá nhân nhân viên
4Thực hành xây dựng hệ thống BSC-KPI
- Thực hành xây dựng BSC – KPI cho công ty
- Thực hành xây dựng BSC – KPI cho phòng ban
- Thực hành xây dựng KPIs cho cá nhân nhân viên hàng tháng

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC

Ngày khai giảng


04-06-2020

Số buổi học


2 Buổi

Thời gian


19h00 - 21h00

Học phí


1.000.000 VNĐ
Khoá học trực tuyến: Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI
5 (100%) 1 vote

Đăng ký tư vấn